CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 

 1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Putaleng  đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Putaleng  Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Putaleng  Đảm bảo thực hiện bởi Putaleng , theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể báo cáo lên Putaleng  hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Putaleng  Đảm bảo.

Chính Sách trả hàng và/hoặc hoàn tiền cho sản phẩm thuộc Putaleng  Mall được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Putaleng.

 

 1. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 • Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;
 • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
 • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
 • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày  kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Riêng đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), Người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.

Putaleng  luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của Putaleng .

 

 1. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 

 1. Chi phí trả hàng

Người mua sẽ không phải trả phí trả hàng.

 

 1. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Putaleng không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

 

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Putaleng.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website putaleng.vn

 • Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:
 • Công ty Cổ phần Nông sản Lai Châu
 • Địa chỉ: : Bản Cò Lá, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
 • Hotline: 0213 3757777 ; 0372 630631
 • Email: [email protected]
 •